07-RW-TR3-DL

Ćwiczenia dla studentów III roku studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja.

Celem ćwiczeń jest wypracowanie warsztatu służącego możliwości rozpoznawania, opisywania i oceny wybranych walorów przyrodniczych, antropogenicznych i recepcyjnych w obrębie turystycznych regionów metropolitalnych, obszarów turystyki wypoczynkowej oraz poznawczej w Polsce.