Kurs zawiera materiały dydaktyczne (prezentacje, ćwiczenia, quizy) dla studentów psychologii i kognitywistyki realizujących przedmiot "Metodologia badań psychologicznych ze statystyką" .