W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu wymagany jest aktywny udział w sześciu modułach tematycznych z prezentacjami. Uczestnik kursu otrzymuje 5 punktów za zapoznanie się z każdą z prezentacji. Maksymalnie można otrzymać 30 punktów, do zaliczenia kursu niezbędne jest uzyskanie minimalnie 25 punktów. Kurs jest dostosowany do urządzeń mobilnych. Natomiast zalecamy korzystanie z kursu przy komputerze, aby prowadzić wyszukiwanie razem z prezentacjami.