Celem kursu jest doskonalenie przez studentów wymowy w języku angielskim (standard brytyjski). Najważniejsze aspekty to asymilacja, łączenie wyrazów, formy słabe, rytm i intonacja. W trakcie kursu studenci ćwiczą  poszczególne aspekty wymowy, jak również naśladują wymowę rodowitych użytkowników języka angielskiego. Oprócz podręczników kursowych do celów dydaktycznych wykorzystywane są materiały elektroniczne – interaktywne słowniki wymowy oraz nagrania audio i wideo.

Kurs jest obowiązkowy i wchodzi w skład komponentów Praktycznej Nauki Języka Angielskiego.