• Strona przeznaczona dla koordynatorów e-learningu w jednostkach UAM oraz administratorów Moodle UAM dla OWKO.
  • Otwarcie w tym miejscu wkrótce (prawdopodobnie przed początkiem semestru letniego 2022/23.) W międzyczasie zapraszamy Koordynatorów jeszcze wciąż na forum na "starej" platformie Moodle OWKO TUTAJ.