Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i kształtowanie kompetencji potrzebnych w tworzeniu prostych zasobów dydaktycznych w formie dźwiękowej, graficznej i wideo. Kurs składa się z trzech modułów: 

Moduł I DŹWIĘK - 1 godz. online + 3 godz. stacjonarne:
Podstawy akustyki, fortmaty cyfrowych plików dźwiękowych, rejestracja dźwięku, postprodukcja dźwięku,

Moduł II GRAFIKA (0,5 godz online + 3 godz. stacjonarne): 
podstawy grafiki rastrowej 2D, zapoznanie z programem Adobe Photoshop, praca z programem Adobe Photoshop,

Moduł II WIDEO (1,5 godz. online + 2 x 3 godz. stacjonarne 
Przygotowanie do tworzenia formy audiowizualnej, zapoznanie ze współczesnymi formami filmowymi, sprzęt i podstawy warsztatu operatora, praca z programem Adobe Premiere.

Formuła kursu: Kurs realizowany jest w b-learningowym modelu odwróconej klasy, w której część teoretyczna online (3 godz. zegarowe) poprzedza część praktyczną w formie czterech warsztatów w 6 osobowej grupie. Warsztaty realizowane są w studiu nagrań Studia Filmowego UAM oraz Pracowni Komputerowej Ośrodka Wspierania Kształcenia na Odległość UAM. 

Prowadzący:

Natalia Bassak, realizator dźwięku, Studio Filmowe UAM (moduł audio)
Michał Łakomy, Kierownik USF (moduł wideo)
dr Wojciech Puppel, Grafik, Studio Filmowe UAM (moduł grafika)

Każdego dnia miliony młodych ludzi korzystają z kursów online wykorzystujących nagrania wideo. Sprawia to, że wideo jest dziś niepisanym standardem edukacji online. Jednak w polskim szkolnictwie wyższym użycie wideo wciąż stanowi niemałe wyzwanie. Jednym z problemów jest tu niewątpliwie brak wiedzy i kompetencji jak tworzyć materiały wideo oraz integrować je z codzienną praktyką pedagogiczną.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji potrzebnych by stworzyć poprawny technicznie i efektywny dydaktycznie materiał wideo. A wszystko to przy uzyciu codziennej elektroniki i dostępnego dla pracowników UAM oprogramowania.  Kurs obejmuje wszystkie fazy tworzenia edukacyjnego zasobu wideo: planowanie, produkcję, postprodukcję i publikację.  Integralną częścią kursu są całodniowe warsztaty, podczas których stworzysz swój pierwszy profesjonalny zasób wideo.

Formuła kursu: Kurs realizowany jest w b-learningowym modelu odwróconej klasy, w której część teoretyczna online (2,5 x 45 minut) poprzedza cześć praktyczną w formie całodniowych warsztatów (7,5 x 45 minut). Warsztaty realizowane są w studiu nagrań Studia Filmowego UAM oraz Pracowni Komputerowej Ośrodka Wspierania Kształcenia na Odległość UAM.


Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie budowania efektywnych strategii wyszukiwania informacji w zasobach naukowych, kształcenie kompetencji informacyjnych w celu dokonywania syntezy, oceny zasobów i zarządzania bibliografią przy użyciu zautomatyzowanych programów. Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat prawa autorskiego, zjawiska plagiatu i autoplagiatu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi modelami komunikacji naukowej, otwartym rozpowszechnianiem wyników badań, rozwoju współpracy między uczonymi w zakresie narzędzi bibliometrycznych, komunikacyjnych i bibliograficznych. Kurs składa się z 4 tematów z prezentacjami i zadaniami praktycznymi.  

Uczestnik programu otrzymuje punkty podczas przeglądania prezentacji oraz za wykonane/zapisane zadania. W celu ukończenia kursu należy przejrzeć 5 prezentacji i zapisać minimum 5 zadań. W kursie można zdobyć maksymalnie 65 pkt.

Zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi poszczególne tematy oraz do zdawania pytań na forum dyskusyjnym. Podczas trwania kursu będą odbywały się konsultacje na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej po ustaleniu terminu z grupą lub indywidualnie wg potrzeb.  Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Harmonogram edycji 2021:

  • Kurs realizowany online: 2-30  listopada 2021
  • Podczas trwania kursu prowadzimy zdalne konsultacje w MS Teams po ustaleniu terminu z grupą lub indywidualnie wg potrzeb.

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny