Strona przeznaczona dla Koordynatorów e-Learningu w jednostkach UAM oraz administratorów Moodle UAM dla OWKO.