Na której platformie Moodle UAM chcesz zamówisz kurs? :: On which of the AMU Moodles do you want to place your course request?

STRONA AKTUALIZOWANA na r. akad. 2021/2022

Proszę wybrać instancję zmodernizowanej Platformy E-learningowej Moodle UAM 2021, na której chcą Państwo zamówić swój kurs i kliknąć na link (może być wymagane zalogowanie się) // Choose a pertinent site of the modernised AMU Moodle E-learning Platform 2021 and click on the link to submit your course request there (you may be required to log in).

Więcej informacji o zamawianiu kursów na platformie Moodle UAM 2021

Last modified: Thursday, 26 August 2021, 1:30 AM