Proszę wybrać - wg prefiksu kodu USOS przedmiotu - instancję Platformy E-learningowej Moodle UAM, na której chcą Państwo zamówić swój kurs i kliknąć na link (może być wymagane zalogowanie się) // Choose a pertinent site (as per the USOS subject code prefix) of the AMU Moodle E-learning Platform and click on the link to submit your course request (you may be required to log in).

 • Szkoła Nauk Humanistycznych
  • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa (20-)
  • Wydział Archeologii (19-)
  • Wydział Filozoficzny (22-)
  • Wydział Historii (18-)
  • Wydział Nauk o Sztuce (21-)
  • Wydział Teologiczny (12-)
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (5605-)
 • Szkoła Nauk o Języku i Literaturze
  • Wydział Anglistyki (15-)
  • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (03-)
  • Wydział Neofilologii (09-)
  • Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze (5606-)
 • Szkoła Nauk Przyrodniczych
  • Wydział Biologii (01-)
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (07-)
  • Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych (5602-)
 • Szkoła Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (14-)
  • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (25-)
  • Wydział Prawa i Administracji (10-)
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki (23-)
  • Wydział Socjologii (24-)
  • Wydział Studiów Edukacyjnych (11-)
  • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (5604-)
 • Szkoła Nauk Ścisłych
  • Wydział Chemii (02-)
  • Wydział Fizyki (04-)
  • Wydział Matematyki i Informatyki (06-)
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych (5603-)
 • Studium Językowe UAM: Studia I i II stopnia
  • (lektoraty - różne kody)
 • Filie i inne jednostki UAM
  • Filia: Collegium Polonicum w Słubicach (36-)
  • Filia: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (16-)
  • Filia: Nadnotecki Instytut UAM w Pile (17-)
  • Filia: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (13-)
  • Centrum Liberal Arts (18-)
  • Centrum Edukacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej
  • Stacja Ekologiczna w Jeziorach
  • Centrum Marketingu UAM
 • Platforma szkoleniowa Moodle OWKO

Więcej informacji o zamawianiu kursów na platformie Moodle UAM

Last modified: Sunday, 11 September 2022, 9:17 PM