(Uwaga: Niektóre kursy WFPiK mogą znajdować się na lokalnej platformie SEIWFPiK, którą nie zarządzają administratorzy OWKO.)

Koordynator / Menedżer: Mirosław Wobalis

03-GSP-21BADM

Przedmiotem zajęć są studia porównawcze nad narracjami kulturowymi na Bałkanach, rozwijanymi w literaturze pięknej i naukowej w XIX oraz XX wieku. Uwzględnione zostały treści odnoszące się do wpływu przemian geopolitycznych w regionie na przekazy funkcjonujące w różnych okresach w życiu publicznym poszczególnych państw i społeczeństw. 

Wykład całoroczny (30h; 2021/2022)

współczesna problematyka międzynarodowa na Bałkanach

03-MSB-31BADL

trzeci rok kierunku bałkanistyka - konwersatorium, 60h; kurs całoroczny; 

kwestie dotyczące geopolityki bałkańskiej w XX i XXI wieku