5606-AW (2022/2023)

Course aims:

1. Present the concept of English for Academic Purposes (EAP) and examine its use in context (discourse community/discipline; textual genre).
2. Present and practice the use of ‘proper’ academic style.
3. Present and practice academic textual organization patterns (abstract, article, review, etc.).
4. Analyse component parts of a typical academic research article (e.g. discussion, methods, results, introduction, conclusion).
5. Assess and develop students’ ability to integrate sources into their arguments.

Ernest Hemingway miał twierdzić, że jego najlepszym dziełem było opowiadanie, które napisał w zaledwie sześciu słowach: „Na sprzedaż: buty dziecięce, nigdy nie używane”. Amerykańska tradycja literacka obfituje w pisarzy, którzy osiągnęli mistrzostwo w różnego rodzaju krótkich narracjach i mikrogatunkach. Gotyckie opowiadania Washingtona Irvinga położyły podwaliny pod rozwój gatunku; Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne i Herman Melville wykorzystali zwięzłość i precyzję krótkiej prozy do zgłębiania niepokojów dziewiętnastowiecznego umysłu; William Faulkner, Gertrude Stein, James Baldwin i Ernest Hemingway eksperymentowali z opowiadaniem, aby uchwycić nieciągłą rzeczywistość dwudziestego wieku. Także współcześni pisarze amerykańscy, tacy jak Denis Johnson, George Saunders, czy Jhumpa Lahiri, sondują stylistyczne i dyskursywne możliwości tego gatunku, wykorzystując go do wyrażania społecznych, politycznych, psychologicznych i estetycznych wyzwań ponowoczesności. Celem tego seminarium jest zapoznanie studentów z bogatą tradycją krótkiej formy w literaturze amerykańskiej.