Kursy sprzed r.a. 2021/2022 na platformie archiwalnej Moodle WA.


  • Koordynatorzy / Menedżerowie: Przemysław Kaszubski (admin główny Moodle UAM), Grzegorz Krynicki
  • Menedżerowie: Michał Remiszewski, Mateusz Jekiel