Kursy sprzed r.a. 2021/2022 na platformie archiwalnej Moodle WFPiK.

(Uwaga: Niektóre kursy WFPiK mogą znajdować się na lokalnej platformie SEIWFPiK, którą nie zarządzają administratorzy OWKO.)

Koordynator / Menedżer: Mirosław Wobalis

Wykład całoroczny (30h; 2021/2022)

współczesna problematyka międzynarodowa na Bałkanach

03-MSB-31BADL

trzeci rok kierunku bałkanistyka - konwersatorium, 60h; kurs całoroczny; 

kwestie dotyczące geopolityki bałkańskiej w XX i XXI wieku

kurs bazuje na English File Upperintermediate 4th edition Units 1-4A