Przedmiotem zajęć jest historia ziem greckich i państwa greckiego w epoce nowożytnej oraz w czasach najnowszych.

Projekt proj. 2

studenci najwyższych roczników

3BA, 1&2 MA, możliwe uczestnictwo 2BA przy wolnych miejscach.

Kurs projektu projakościowego: Od samoregulacji w uczeniu się języka do tutoringu językowego – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej absolwentów kierunków filologicznych UAM na rynku pracy poprzez rozwój ich umiejętności miękkich.