Kurs projektu projakościowego: Od samoregulacji w uczeniu się języka do tutoringu językowego – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej absolwentów kierunków filologicznych UAM na rynku pracy poprzez rozwój ich umiejętności miękkich.