Uzupełnienie kursu z j. angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym dla studentów II roku studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Romańskiej.

Uzupełnienie kursu z j. angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym dla studentów I roku studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Romańskiej.