Kurs e-learningowy "Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego" (09-GWJR-ZL-55) na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" dla studentów III roku studiów niestacjonarnych w zakresie specjalności filologia rosyjska w roku akad. 2021/2022.

Kurs e-learningowy "Praktyczna nauka języka rosyjskiego" na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akad. 2021/2022.

Kurs jest adresowany dla studentów II roku drugiego stopnia.