Kod USOS: 09-HISTJ-22

Celem zajeć jest: zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi historii Japonii od starożytności po współczesność w obszarze systemu politycznego, gospodarczego i dyplomatycznego; przedstawienie kanonu polskiej, japońskiej oraz anglojęzycznej literatury na ten temat; zaznajomienie uczestników z głównymi metodami badawczymi nauk historycznych.