Kurs e-learningowy "Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego" (09-GWJR-56/66) na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" dla studentów III roku studiów filologii rosyjskiej z filologią angielską (grupa 2), filologii rosyjskiej z filologią ukraińską i filologii germańskiej z filologią rosyjską, studiów stacjonarnych w roku akad. 2021/2022.