Kurs e-learningowy dot. wykładów z przedmiotu "Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego" (09-GWJR-56/66) na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" dla studentów III roku studiów w zakresie:
- filologii rosyjskiej,
- filologii rosyjskiej z filologią angielską,
- filologii rosyjskiej z filologią ukraińską,
- filologii rosyjskiej z lingwistyką stosowaną 
 w roku akad. 2021/2022.