Kurs e-learningowy "Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego" (09-GWJUA-45/55) na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" dla studentów III roku studiów filologii ukraińskiej, filologii ukraińskiej z filologią angielską oraz filologii rosyjskiej z filologią ukraińską w roku akad. 2021/2022.