09-PNJAge-56

Mówienie

Prawidłowo posługuje się szerokim zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie zaawansowanym niższym.

Potrafi formułować rozbudowane, przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne w szerokim zakresie tematów ogólnych.

Czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty i artykuły o tematyce ogólnej.