Cele kształcenia

Doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw technik informatycznych, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych

Doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki prezentacyjnej

Doskonalenie umiejętności korzystania z wyspecjalizowanych usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji