09-SD-ILS-12

Aktualne problemy i wyzwania translatoryki – seminarium licencjackie dla studentów specjalności translatorycznej 2021/2022

Seminarium obejmuje prace poświęcone szeroko pojętej tematyce związanej z tłumaczeniem pisemnym tekstów użytkowych i tłumaczeniem ustnym.

Seminarium nie obejmuje prac poświęconych tłumaczeniu literackiemu!