09-KRTUNPaj-ILS-11

Teksty użytkowe na przykładzie korespondencji handlowej niemieckiej i polskiej.