09-SPOLTUR-11

Semestralny kurs Społeczeństwa Turcji dla studentów I roku turkologii. Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie.