W ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka studenci utrwalają dotychczasową wiedzę dotyczącą struktur gramatycznych języka angielskiego oraz rozwijają swoje umiejętności w zakresie treści objętych programem przedmiotu w celu osiągnięcia pełnej sprawności gramatycznej.