Cel: osiągnięcie pierwszego stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1. roku kierunku lingwistyka stosowana (z językiem wiodącym angielskim) oraz filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną.