09-PTP-ILS-11

Podstawy tlumaczenia pisemnego (N-P)

Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów użytkowych z języka niemieckiego na język polski (różne typy pisemnej korespondencji służbowej, instrukcje obsługi w języku niemieckim i polskim, tłumaczenie ulotek informacyjnych i reklamowych, jadłospisy, zamówienia towarów i usług, formy grzecznościowe w różnych typach korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w obu językach).