• Sylabusy WA

    Sylabusy dla kierunków studiów 1. i 2. stopnia realizowanych na Wydziale Anglistyki

     
    Language and Communication in Healthcare - MA full-time programme (2021-)Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie - Stacjonarne 2. stopnia (2022-)