1MA

Przedmiot Course title Kod USOS / USOS Code
Wstęp do przekładoznawstwa ... 15-WDP-TKPA-11
Gramatyka praktyczna ... 15-GP-TKPA-11
Wprowadzenie do terminologii ... 15-WDT-TKPA-11
Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym ... 15-NTK-TKPA-11
Strategie tłumaczeniowe ... 15-ST-TKPA-11
Występowanie publiczne ... 15-WP-TKPA-11
Wstęp do tłumaczenia symultanicznego ... 15-WDTS-TKPA-11
Tłumaczenie konsekutywne polsko-angielskie ... 15-TKPA-TKPA-13
Tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie ... 15-TKAP-TKPA-13
Tłumaczenie środowiskowe ... 15-TS-TKPA-11
Seminarium magisterskie MA Seminar 15-SM-14/24
Lektorat Foreign language nadaje SJ UAM / assigned by  AMU Language School
Praktyki 120h ... 15-PRAKT-TKPA

2MA - kody wkrótce

Last modified: Tuesday, 2 May 2023, 1:14 PM