1MA

Przedmiot Course title Kod USOS / USOS Code
Wstęp do przekładoznawstwa ... 15-WDP-TKS-11
Język polski dla tłumaczy ... 15-JPT-TKS-11
Komputerowe wspomaganie tłumaczenia ... 15-KWT-TKS-11
Strategie tłumaczeniowe ... 15-ST-TKS-11
Technologie informacyjne dla tłumaczy ... 15-TIT-TKS-11
Tłumaczenie jako zawód ... 15-TJZ-TKS-11
Gramatyka praktyczna dla tłumaczy ... 15-GPDT-TKS-11
Wprowadzenie do terminologii ... 15-WDT-TKS-11
Korpusy w tłumaczeniu ... 15-KT-TKS-11
Tłumaczenie jako proces ... 15-TJP-TKS-11
Wstęp do lokalizacji ... 15-WDL-TKS-11
Pisanie akademickie ... 15-PA-TKS-11
Tłumaczenie umów (S) ... 15-TUS-TKS-11
Tłumaczenie naukowe (S) ... 15-TNS-TKS-11
Tłumaczenie unijne (S) ... 15-TUES-TKS-11
Tłumaczenie publicystyczne (K) ... 15-TPK-TKS-11
Tłumaczenie turystyczne (K) ... 15-TTK-TKS-11
Tłumaczenie audiowizualne (wersja lektorska) (K) ... 15-TAWLK-TKS-11
Seminarium magisterskie MA Seminar 15-SM-14/24
Lektorat Foreign language nadaje SJ UAM / assigned by AMU Language School
Praktyki 480h ... 15-PRAKT-TKS

2MA

Przedmiot Course title Kod USOS / USOS Code
Dyskurs akademicki
... 15-DA-TKS-11
Postedycja ... 15-POSTED-TKS-11
Nauka pisania twórczego - creative writing
... 15-NPT-TKS-11
Seminarium magisterskie
... 15-SM-34/44
Przedmiot do wyboru (z oferty SNJL)
... ...
Tłumaczenie ekonomiczno-handlowe (S)
... 15-TEHS-TKS-11
Tłumaczenie prawnicze (S)
... 15-TPS-TKS-11
Tłumaczenie medyczne (S)
... 15-TMS-TKS-11
Tłumaczenie audiowizualne (napisy) (K) ... 15-TAWNK-TKS-11
Tłumaczenie marketingowe (K)
... 15-TMK-TKS-11
Tłumaczenie literackie (K)
... 15-TLK-TKS-11
Występowanie publiczne i radzenie sobie ze stresem
... 15-WPRS-TKS-11
Wstęp do tłumaczeń ustnych (liaison)
... 15-WTU-TKS-11
Zarządzanie czasem i praca zespołowa
... 15-ZCPZ-TKS-11
Tłumaczenie poświadczone i sądowe (S)
... 15-TPSS-TKS-11
Tłumaczenie urzędowe (S)
... 15-TURS-TKS-11
Tłumaczenie techniczne (S)
... 15-TTS-TKS-11
Tłumaczenie dla muzeów i instytucji kultury (K)
... 15-TMIKK-TKS-11
Copywriting i transkreacja (K)
... 15-CITK-TKS-11
Audiodeskrypcja (K)
... 15-AUDK-TKS-11