• Koordynator / Menedżer: Agnieszka Cieszyńska
  • Menedżer: Rafał Bajaczyk (admin OWKO)