Kurs zawierający podstawy przetwarzania danych obrazowych metodami fotogrametrycznymi.