Zapoznanie się z podstawami przetwarzania obrazów, ich formowaniem, wpływem różnych czynników związanych z odbiciem światła na obraz, zapisem w różnych formatach, metadanymi, referencją przestrzenną, zapisem wielospektralnym, prezentacją barw w różnych modelach, poprawianiem kontrastu, filtracjami przestrzennymi, operacjami morfologicznymi, pansharpeningiem, programami do przetwarzania obrazów itp. W ramach ćwiczeń korzystamy z programu SNAP (Europejska Agencja Kosmiczna), XNView MP oraz ImageJ.