Zajęcia dotyczą podstaw teledetekcji, w tym formowania obrazu przez różne sensory, właściwości odbiciowych różnych powierzchni, zapoznania się bezpłatnymi danymi obrazowymi i możliwościami wykorzystania tych danych w analizie zmian na powierzchni Ziemi w różnych skalach.