Lektorat z języka angielskiego specjalistycznego. Zakres tematyczny związany z różnorodnymi tematami pedagogicznymi. Nacisk położony jest na słownictwo i struktury językowe występujące w języku akademickim na poziomie B2+