Celem kursu jest sprawdzenie  usystematyzowanej i uporządkowanej chronologicznie wiedzy z dziejów refleksji na temat państwa i prawa