Celem jest sprawdzenie usystematyzowanej i uporządkowanej chronologicznie wiedzy z dziejów refleksji na temat państwa i prawa.