Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką  uwarunkowań historycznych kształtujących teorię i praktykę resocjalizacji w Polsce i na świecie.