23-PSDM-SPK

Celem zajęć jest:

a. Zdobycie wiedzy o psychologicznych sposobach wyjaśniania przestępczości

b. Zdobycie wiedzy i nauka umiejętności związanych z zastosowaniem koncepcji i narzędzi neuropsychologicznych wobec przestępców

c. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii zeznań świadków

d. Pogłębienie autokrytycyzmu do swoich postaw dotyczących przestępczości i gotowości do ich zmiany w świetle danych empirycznych