Psychologia stosowana - Specjalność: Psychologia pracy i organizacji II 23-PSZ5-SPR2

Kurs na potrzeby kolokwium zaliczeniowego z części przedmiotu dot. interwencji organizacyjnych (ćwiczenia)