Psychologia stosowana - Specjalność: Doradztwo personalne I 23-PSDM-SDP

Kurs na potrzeby przeprowadzenia egzaminu zaliczeniowego z wykładów "Doradztwo personalne I".