Konwersatoria z przedmiotu: Historia resocjalizacji obejmują następujące zagadnienia:

1. Zjawisko:  pijaństwa  i alkoholizmu;  narkomanii  i prostytucji na przestrzeni wieków

2. Metody resocjalizacji na przestrzeni wieków - teoria i praktyka oddziaływań