11- WP2 -4TER-n

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji studentów w zakresie kreowania własnego warsztatu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nadrzędnym celem w tym zakresie jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności w obszarze honorowania podmiotowości dziecka, jego indywidualności, rozwijania poczucia własnej wartości, przy czynnym udziale środowiska rodzinnego.