Konwersatoria z przedmiotu: Historia resocjalizacji obejmują następujące zagadnienia:

1. Zjawisko pijaństwa i alkoholizmu; narkomanii i prostytucji na przestrzeni wieków

2. Metody resocjalizacji na przestrzeni wieków - teoria i praktyka oddziaływań