Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Szkoła Nauk Humanistycznych

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
  • Wydział Archeologii
  • Wydział Filozoficzny
  • Wydział Historii
  • Wydział Nauk o Sztuce
  • Wydział Teologiczny

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Anglistyki
  • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • Wydział Neofilologii
  • Wydział Etnolingwistyki

Szkoła Nauk Przyrodniczych

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Biologii
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Szkoła Nauk Społecznych

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Wydział Prawa i Administracji
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  • Wydział Socjologii
  • Wydział Studiów Edukacyjnych

Szkoła Nauk Ścisłych

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Chemii
  • Wydział Fizyki
  • Wydział Matematyki i Informatyki

Inne Jednostki UAM

  Instancja Moodle dla filii UAM i innych jednostek. Obecnie obejmuje:
  • Filię: Collegium Polonicum w Słubicach
  • Filię: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
  • Filię: Nadnotecki Instytut UAM w Pile
  • Filię: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
  • Stację Ekologiczną w Jeziorach
  • Centrum Edukacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej (tu odbywają się kursy z edukacji informacyjnej i źródłowej dla studentów 1. roku)
  • Biuro Jakości Kształcenia UAM
  • Centrum Marketingu UAM

Studium Językowe UAM

  Dedykowana platforma Moodle dla lektoratów z języka obcego na studiach 1. i 2. stopnia.

Platforma szkoleniowa Moodle OWKO

  Miejsce na materiały pomocowe i szkolenia Moodle dla pracowników i studentów UAM.

AMU Moodle EPICUR

  Dedicated AMU Moodle platform for the EPICUR European University.

Moodle Projects

  Specjalna platforma Moodle dedykowana do projektów, w tym międzynarodowych. Obowiązuje oddzielny system logowania.

Platforma Szkoleniowa BHP (CAS)

  Tu odbywają się obowiązkowe kursy zdalne z BHP dla studentów 1. roku. Platformę prowadzi Centrum Wsparcia Kształcenia. Platforma nie obsługuje aplikacji mobilnej Moodle.

Uniwersytet Otwarty UAM

  Instancja Moodle , z której korzystają niektórzy wykładowcy Uniwerstytetu Otwartego UAM. Oparta na odrębnej bazie kont użytkowników i oddzielnym systemie logowania.