Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM obejmuje zestaw specjalnie skonfigurowanych instancji systemu Moodle wymienionych poniżej.

Szkoła Nauk Ścisłych

    Instancja obejmuje:
    • Wydział Chemii
    • Wydział Fizyki
    • Wydział Matematyki i Informatyki