Edukacja Informacyjna i Źródłowa dla Wydziału Chemii

The objective of the course is to introduce incoming regular first year students of AMU bachelor degree studies  to the library, library services, and to the basic general techniques of library and information research necessary in the learning process to make the most effective use of the available library resources.

Celem kursu jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.