• Koordynator / Menedżer: Żaneta Szerksznis
  • Menedżer: Paweł Zalewski (admin OWKO)